(^_^) !!!ATTENTION!!! THIS BLOG IS CURRENTLY UNDER UPDATE PROCESS!!! (^_^)


...OR...

Friday, January 21, 2011

Gagawa Ang Diyos

Gagawa Ang Diyos
( SSAATTBB )

Listen:

Watch Video:
< not yet available >

Notes:
*Tagalog Version of "God Will Make A Way".
*Translated/Transcribed and arranged for SSAATTBB by Jay-R "Rex Revol" Altoveros.
*Done: 2008.Lyrics:

IA
Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko.
Pagkilos Niya'y mahiwaga,
Sa 'ki'y may layunin S'ya.

IIA
S'ya'ng aking gabay, ang kasama't karamay.
Pag-ibig N'ya'ng kalakasan;
Bawat araw man... S'ya'y aking gabay.
Dooh...

IB
Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko.
Pagkilos Niya'y mahiwaga,
Sa 'ki'y may layunin S'ya.

IIB
S'ya'ng aking gabay, ang kasama't karamay.
Pag-ibig N'ya'ng kalakasan;
Bawat araw man... S'ya'y aking gabay.

TULAY:
Sa daan na pailang S'ya'y mangunguna.
Ang batis sa disyerto'y makikita.
Mapapawi ang langit at lupa
Ngunit 'di Kanyang Salita...
S'ya'ng gagabay magpakailanman.

IC
Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko.
Pagkilos Niya'y mahiwaga,
Sa 'ki'y may layunin S'ya.

IIC
S'ya'ng aking gabay, ang kasama't karamay.
Pag-ibig N'ya'ng kalakasan;
Bawat araw man... S'ya'y aking gabay.

Dooh... Aahh...DOWNLOAD
Click to Download GagawaAngDiyos Music Sheet PDF Music Sheet
Click to Download GagawaAngDiyos Audio Sample MIDI / MP3 Audio Sample
Minus One / Accompaniment Track <not applicable>

>>>>>>> Please go to the FAQs page for download instructions or inform me in the comment box provided if the link has already expired. (^_^)

No comments: